Vonbahr logo

Välkommen till von Bahr & Partners

Von Bahr & Partners är ett konsultföretag som arbetar med organisationsutveckling, ledarskap och personalfrågor. Dessutom hjälper vi företag och organisationer att söka pengar från olika myndigheter för att genomföra olika typer av projekt, där vi även kan vara med och projektleda dessa.

Vår affärsidé

Genom mångårig erfarenhet och en bred kunskapsbas skall Von Bahr & Partners på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa, företrädesvis, små och medelstora företag att växa och nå bättre resultat med hjälp av, målinriktat ledarskap, organisationsutveckling, engagerade medarbetare och rätt kompetensutveckling.


nyckel


Kontaktuppgifter

Von Bahr & Partners
Box 45
437 21 Lindome

Besöksadress

Ingenjörsgatan 8, Göteborg
Telefon: 070-8433747

E-post: gunnar.ekman@vonbahr.se


Gunnar Ekman
Gunnar Ekman
Webbmaster: MS Datakonsult | Senast uppdaterad: 2013-10-17