Vonbahr logo

Verksamhetsanalys

Analysen görs av ledning och medarbetare tillsammans. Att alla medarbetare är med i arbetet är en viktig grund för att känna delaktighet, engagemang och ha förståelse för verksamheten samt förändringsbenägenhet för att ta till sig nya arbetssätt.

Analysen är en genomgång av starka och svaga sidor, av möjligheter och hot.
Den ger svar på hur förutsättningarna för verksamheten ser ut idag och hur de kan
komma att se ut i morgon.

Exempel på frågeställningar som tas upp i analysen är:

  • Hur ser affärsidén ut och vilka mål har vi?
  • Lönsamhet och ekonomi på sikt?
  • Hur ser omvärlden ut med avseende på kunder, marknad och konkurrenter?
  • Hur fungerar vår produktion, organisation, personalpolitik, arbetsmiljö?
  • Vilka är företagets starka och svaga sidor?
  • Hur ser framtiden ut för företaget?
  • Möjligheter och hot?

Ett effektivt sätt att arbeta är också att välja ut vissa kärnfrågor och göra en swotanalys av dessa. Ovanstående passar utmärkt att göra t.ex i samband med kick-off eller som en vanlig workshop. Heldag eller halvdag.


Verksamhetsanalys

Kontaktuppgifter

von Bahr & Partners
Skårs Led 3
412 63 GÖTEBORG

Telefon: 031-703 71 07
Telefax: 031-703 71 01

E-post: info@vonbahr.se


Gunnar Ekman
Gunnar Ekman
Webbmaster: MS Datakonsult | Senast uppdaterad: 2009-08-30