Vonbahr logo

Organisationsutveckling och ledarskap

I en väl fungerade organisation finns en klar affärsidé, tydliga mål samt strategier
för att nå dessa mål.

Ledningsgrupp

Vår specialitet är att hjälpa företag och organisationer att starta en fungerande och effektiv ledningsgrupp. Ett företag som har en fungerande ledningsgrupp har lättare att nå sina mål och är ett verktyg för VD att ha överblick över verksamhetens olika delar.
Ledningsgruppen är dessutom ett stöd för VD i det operativa arbetet. Ett strukturerat och målinriktat ledningsgruppsarbete styr och för verksamheten framåt samt underlättar informationsflödet ut i organisationen och åter.

Vad resulterar arbetet i?

Kostnaderna minskar, omsättningen ökar och VD spar tid, som kan användas till att
utveckla företaget.


Organisationsutveckling


Kontaktuppgifter

von Bahr & Partners
Skårs Led 3
412 63 GÖTEBORG

Telefon: 031-703 71 07
Telefax: 031-703 71 01

E-post: info@vonbahr.se


Gunnar Ekman
Gunnar Ekman
Webbmaster: MS Datakonsult | Senast uppdaterad: 2009-08-30